Remény és Gondviselés Közhasznú Egyesület – Új Remény Idősek Otthona

7255 Nagyberki, Fő utca 13. | E-mail: ujremenyotthon@gmail.com  |  Tel: 06-70/341-6426, 06-70/417-1690

Szolgáltatásaink

Az Idősek Otthona személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos intézményként időskorúak ellátását végzi, azon ellátottak számára, akik az intézményi ellátást választják a távol élő család, a magány helyett. Napi 24 órás szakszerű gondozás és ellátás, illetve lelki gondozás biztosítása. Továbbá korszerű, hatékony, probléma-érzékeny, ember-központú ellátás biztosítása a rászoruló idős emberek részére.

Az ellátás során tiszteletben tartjuk az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.

Intézményünk törekszik arra, hogy az időskor betegségeivel való együttélést megkönnyítse, elfogadhatóvá tegye, megőrizve az ellátottak emberi méltóságát, intézményi tartózkodásuk idejére humánus, meleg, biztonságos környezetet biztosítson az ellátottak számára.

Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 67. §. (1) bekezdése szabályozza. Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:

  • fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására.
  • az egészségügyi gondozás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését.
  • a pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális gondozásra.
  • a foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat.
  • az érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá.